Het landelijk dekkende netwerk van VertrouwensPersonen

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Wees voorbereid op de ARBO wetswijziging

Reserveer een externe VertrouwensPersoon!

Laatste nieuws

De taken van een vertrouwenspersoon

1. Eerste opvang, begeleiding en ondersteuning
De VertrouwensPersoon…

2. Voorlichting binnen de organisatie
De vertrouwenspersoon…

3. Advisering
De vertrouwenspersoon…

zal proactief de leiding (geanonimiseerd) op de hoogte brengen bij bejegening/problemen op een bepaalde afdeling.