WAAROM?

een vertrouwenspersoon van het Nederlands Collectief Van VertrouwensPersonen?

illus3

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat bekent o.a. dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/ geweld en discriminatie. Een klachtenregeling is veelal een onderdeel van het beleid evenals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Het waarom is redelijk eenvoudig te duiden. NCVV.nl heeft jarenlange, maatschappelijke en ondernemerservaring. De vertrouwenspersonen van NCVV.nl zijn gecertificeerd, wat staat voor Aantoonbare kwaliteit!

Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen.

illus3

ONAFHANGELIJK

Controle door een onafhankelijke certificatie instelling (CRP)

Taken van een vertrouwenspersoon

Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert elke vier jaar of de VertrouwensPersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt.
Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de VertrouwensPersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet.

In de meeste organisaties heb je te maken met meerdere mensen. Denk aan verschillende afdelingen, managers, leidinggevende, klanten en andere relaties. Helaas kunnen er problemen ontstaan in deze onderlinge verhoudingen. Het aanstellen van een VertrouwensPersoon is een effectieve stap in het beperken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Het waarom is redelijk eenvoudig te duiden. NCVV.nl heeft jarenlange, maatschappelijke en ondernemerservaring. De vertrouwenspersonen van NCVV.nl zijn gecertificeerd, wat staat voor Aantoonbare kwaliteit!

Door middel van een persoonscertificaat kunnen VertrouwensPersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen.